Pravidla soutěže

  1. Celkový počet losů pro akci „Vyhraj auto“ je stanoven na 600 kusů.
  2. Jednotlivé losy budou přiděleny na základě níže stanovených pravidel.Seznam přidělených losů bude uložen u Notářské kanceláře XXX, která dohlédne na dodržení všech stanovených pravidel a zúčastní se závěrečného losování.
  3. Společnost KlokanEnergie se zavazuje uhradit částku 300.000 Kč včetně DPH nejpozději do 10dnů od uzavření soutěže. Tato částka je určena výhradně na nákup automobilu v předem dohodnutém autosalonu XXX.
  4. Majitel výherního losu si může vybrat jakýkoliv automobil z aktuální nabídky autosalonu. V případě nákupu automobilu s vyšší prodejní cenou, zaplatí společnost KlokanEnergie částku 300.000Kč včetně DPH a majitel výherního losu zaplatí pouze zbytek ceny. 
  5. Nárok na jeden los má každý zákazník, který uzavře smlouvu se společností Eneka a začne odebírat zemní plyn nebo elektřinu na příslušném odběrném místě.
  6. V případě, že lze předpokládat na jednom odběrném místě vyšší spotřebu než 10Mw za jeden rok, má zákazník, který uzavřel smlouvu, nárok na další los za toto odběrné místo.
  7. Nárok na jeden los má dále každá osoba, která doporučí jiného zákazníka s odběrným místem. V případě, doporučení zákazníka s odběrným místem, kde lze předpokládat vyšší spotřebu než 10Mw za jeden rok, má osoba, která doporučila, nárok na další los za toto doporučené odběrné místo.
  8. V případě, že má účastník soutěže nárok na jeden nebo více losů a nemá zájem využít účasti ve slosování o automobil, může přenechat tento los jiné osobě. Toto výslovné přání lze učinit nejpozději jeden den před vyhlášeným uzavřením soutěže a to pouze písemnou formou s úředně ověřeným podpisem.
  9. Počet losů, který získá jedna osoba na základě stanovených pravidel je omezen na počet 30 losů na jednu osobu.
  10. Aktuální počet přidělených losů a předpokládané datum losování a termín losování bude pravidelně zveřejňován na internetových stránkách www.klokanenergie.cz, účastníci soutěže budou také pravidelně informováni formou SMS, emailem nebo prostřednictvím sociálních sítí.
© 2022 KlokanEnergie s. r. o.